מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה: יוני 2013

T.Saver Solutions Ltd. או טי.סייבר פתרונות בע”מ (להלן – “טי.סייבר“, “אנחנו” או “החברה“) מכבדת את הפרטיות של המשתמשים בשירותים שלה ובאתר האינטרנט שלה אשר נמצא בכתובת www.skeeperapp.co.il (להלן – “השירותים” ו”אתר האינטרנט” בהתאמה) (כפי שמונחים אלה מוגדרים בפירוט בתנאי השימוש של החברה בכתובת www.skeeperapp.co.il (להלן – “תנאי השימוש”)). (להלן – “משתמשים” או “אתה“), ומחויבת להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עם החברה. אנחנו מאמינים כי למשתמשים שלנו יש את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בשעה שהמשתמשים שלנו מבקרים באתר האינטרנט ו\או כאשר הם משתמשים בשירותים.

למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו  (להלן – “מדיניות הפרטיות”) תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו.

 1. הסכמה

אנא קרא בעיון: בעצם הכניסה לאתר האינטרנט ו/או בעצם השימוש באתר האינטרנט ו\או בשירותים, ובפרט בעצם רישומך לאתר האינטרנט ופתיחת חשבון (כפי שמונח זה מוגדר בתנאי השימוש), אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך בנוגע לאיסוף המידע האישי שלך (כפי שמונח זה מוגדר להלן) ועיבודו. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, אינך רשאי להשתמש באתר האינטרנט ו\או בשירותים ואתה מתבקש שלא להעביר לחברה את הדו”חות שברשותך.

 1. איזה מידע אנו רשאים לאסוף אודות המשתמשים שלנו?

החברה אוספת שני סוגים של מידע:

 • הסוג הראשון של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אנונימי ואינו מזהה (להלן: “מידע לא אישי“): החברה אינה מודעת לזהות המשתמש ממנו היא אספה מידע לא אישי. מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לחברה בשעה שהמשתמשים מבקרים ו/או משתמשים באתר האינטרנט ו/או משתמשים בשירותים.

מידע לא אישי אשר נאסף על-ידי החברה כולל מידע טכני ומידע לגבי התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין השאר, את זהות מערכת ההפעלה ומערכת הדפדפן של המשתמשים, רזולוציית המסך שבו השתמשו המשתמשים, כתובת ה-IP שלהם, גרסת ה-Flash בה השתמשו, סדר הדפים שבהם ביקרו, פרק הזמן בו משתמש ביקר באתר האינטרנט ונתונים דומים אחרים.

 • הסוג השני של מידע שהחברה אוספת אודות המשתמשים הנו מידע אישי מזהה (להלן “מידע אישי”): המידע האישי מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש או הינו בעל אופי פרטי או רגיש. החברה תהא רשאית לאסוף מידע אישי של משתמשי הקצה לרבות, אך לא רק, שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים וגיל, כתובת דואר אלקטרוני פעילה ומיקום גיאוגרפי מבוסס GPS. ספקי שירות יתבקשו לספק, בנוסף למידע אישי בסיסי כגון שם העסק ופרטי התקשרות, מידע אישי נוסף לצורכי תשלום עבור השירות (פרטי כרטיס אשראי, PayPal וכד’).

 

שים לב: אינך מחויב למסור מידע אישי זה על פי חוק. הנך מסכים לכך ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהנך מספק לנו ניתן לנו מרצונך החופשי על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים, וכיוצא בכך לשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע.

 

 1. כיצד אנו אוספים מידע אודות המשתמשים שלנו?
 • כיצד אנו אוספיםמידע לא אישי”: כאשר אתה מבקר או משתמש באתר האינטרנט ו\או בשירותים, אנו מודעים לעצם השימוש ורשאים לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימוש כאמור, בין באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים, כמפורט להלן. למשל, כאשר אתה משתמש באתר ו\או בשירות, המחשב שלך מוסר לנו את כתובת ה-IP שלך.
 • כיצד אנו אוספים “מידע אישי” אודות ספקי שירות: אנו אוספים מידע אישי ששיתפת מרצון כשבחרת להירשם לשירותים ע”י רישום דרך הטופס המקוון באתר או ע”י יצירת קשר עמנו ב:info@tsaver.co.il. אנו שומרים מידע זה בין באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים, כמפורט להלן.
 • כיצד אנו אוספים מידע אודות השירות משתמשי הקצה: אנו אוספים מידע אישי ששיתפת מרצון כשבחרת להירשם לשירותים ע”י רישום באמצעות מילוי הטופס המקוון באתר, או באמצעות חשבון המשתמש שלך באתר צד שלישי (למשל דרך החשבונות שלך בפייסבוק או ב-Google). שים לב שמכוח ברירת המחדל המוגדרת במסגרת שימוש בחשבונות משתמשים באתרי צד שלישי, החברה אוספת מידע אישי של המשתמשים המופיעים באותם חשבונות (למשל במסגרת פתיחת חשבון באמצעות אתר פייסבוק, החברה מקבלת מפייסבוק את הפרטים הבאים: שם המשתמש, תמונת הפרופיל שלו, מין, רשתות, מזהה משתמש, רשימת חברים וכל מידע אחר שהמשתמש הגדיר כציבורי).
 • איסוף מידע אישי רגיש: מידע אישי מסוים אשר עלול להיחשב כמידע רגיש, כגון מיקום גיאוגרפי, ייאסף ממשתמש הקצה רק לאחר קבלת הסכמה אקטיבית מהמשתמש לאחר הקפצת התראה למשתמש בנוגע לאיסוף המידע ע”י האפליקציה.
 1. שימוש במידע
 • איזה שימוש נעשה במידע לא אישי”: החברה רשאית להשתמש במידע לא-אישי על מנת לעשות שימוש לצרכים סטטיסטיים ומחקריים, לצורך התאמה ושיפור השירותים של החברה וממשק אתר האינטרנט;
 • איזה שימוש נעשה במידע אישי”: החברה רשאית להשתמש במידע אישי על מנת (i) לספק את השירותים למשתמשים ובתוך כך לאפשר למשתמשי קצה לקבל שירותים מתקדמים כגון קמפיינים מטעם ספקי השירות; (ii) ליצור קשר עם המשתמשים לצורכי תמיכה טכנית וקבלת משוב אודות השימוש בשירותים; (iii) להשיב לשאלותייך אודות השימוש באתר ו\או השירותים.
 1. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים

 

החברה לא תשתף במידע האישי שהיא אוספת צד שלישי כלשהו. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לגלות מידע אישי במקרים הבאים: (א) על מנת למלא אחר כל דין בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף את מדיניות הפרטיות הזו או את תנאי השימוש של החברה, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, או בבעיות אבטחה או טכניות; (ד) על מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים; (ה) על מנת להשיב על תביעה או טענה כי התכנים המופיעים באתר האינטרנט מפירים זכויות של צדדים שלישיים; (ו) על מנת להשיב על תביעות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או על דרך של הטרדה; (ז) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים שלה או של הציבור הרחב; (ח) במקרה של שינוי בשליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה; (ט) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשים באמצעות צד שלישי שהינו ספק שירותים מוסמך, כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של החברה, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים מחוץ לישראל לרבות, אך לא רק, בארה”ב (למשל, אחסון באמצעות “שירותי ענן” של אמזון); (י) לאפשר לספקי השירות לספק למשתמשי הקצה מידע אודות הקמפיינים השונים שספקי השירות יבחרו להציע, וכל זאת באמצעות השימוש במידע האישי של משתמשי הקצה; או (י) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי.

 

למען הסר ספק, החברה רשאית לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה המלא של החברה.

 1. שינוי או מחיקה של מידע אישי

אם, מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות או למחוק את המידע האישי שהעברת לחברה, אנא שלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הבאה info@tsaver.co.il, ואנחנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

 1. עוגיות (Cookies) ואחסון מקומי

בשעה שתבקר באתר האינטרנט, החברה עשויה להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ”עוגיות” ו-Flash (או טכנולוגיות דומות), אשר מאחסנים מידע מסוים במחשב של המשתמש ואשר יאפשרו לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וישפרו את חווית השימוש של המשתמשים בשירותי החברה. העוגיות יסייעו לחברה לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לאתר האינטרנט, כך שמשתמשים רשומים ייחשבו למשתמשים באתר האינטרנט. מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות מהמחשב שלהם, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את העוגיות או לא יאפשר את אחסונן, או אם ישנה את המאפיינים של Flash, החוויה המקוונת של המשתמש תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה”עזרה” על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.

 1. פרסומות ודיוור ישיר

בהתאם לתיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח – 2008 (“חוק הספאם“), החברה מתחייבת לא לשלוח אליך כל דבר פרסומת מבלי להשיג את אישורך לכך קודם לכן (“ספאם“). בהרשמה לשירות, אתה מעניק לנו את הסכמתך לשלוח אליך דברי פרסומת (כהגדרתם בחוק הספאם) בדואר אלקטרוני ו/או לכתובת מגורייך ו/או לטלפון הנייד שלך. מרגע בו הסכמה זו ניתנת, כל חומר שנשלח אליך מטעם החברה לא יחשב כספאם מכל סוג ומין אשר מהווה או יש בו כדי להוות הפרה של חוק הספאם. בכל רגע נתון, תוכל לבטל את הסכמתך על-ידי יידוע החברה על סירובך לקבל מידע מהחברה בעתיד, ע”י שליחת דואר אלקטרוני לכתובת info@tsaver.co.il.

 

החברה תהא רשאית לשלב בשירות ו\או האתר פרסומות מצדדים שלישיים. מפרסמים אלו נבחרים בקפידה על מנת לספק לך מידע אודות שירותים ומוצרים שעשויים לעניין אותך. דע לך שבמידה ותבחר ללחוץ על אותן פרסומות, ייתכן ואותם צדדים שלישיים יאספו מידע אודותייך באמצעות “עוגיות” ואמצעים אחרים. אנו ממליצים לך לעיין בתנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים לפני שתחל באינטראקציה עם אותם צדדים שלישיים.

 

 1. אבטחה

החברה משקיעה מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת אתר האינטרנט, השירותים והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמה ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). החברה מיישמת נהלי ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים שלה ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. בין יתר האמצעים שהחברה משתמשת בהם, החברה מגינה על המידע האישי של המשתמשים על ידי שימוש בחומת אש, הצפנת מידע אישי והגבלת הגישה לנתונים למורשים בלבד). עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב ולערוב לכך שגישה לא מורשית למידע האמור לעולם לא תקרה. לכל שאלה/מענה בנושא אבטחת מידע יש לפנות לכתובת הבאה info@tsaver.co.il.

 1. שירותי צדדים שלישיים

בזמן השימוש באתר האינטרנט ו\או השירותים החברה תהא רשאית להשתמש בשירותי צד-שלישי או בתוכנות של צדדים שלישיים לצרכים שונים, בין היתר לצורך איסוף, אחזקה ו\או עיבוד מידע כמתואר לעיל (להלן – “שירותי צד שלישי“). שירותי צד שלישי כוללים, בין היתר, את Google Analytics שמדיניות הפרטיות שלהם מופיעה בכתובת: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

 1. איסוף מידע על ידי אתרי צד שלישי

בזמן השימוש באתר אתה עלול להיתקל בקישורים לאתרי צד שלישי. שים לב שאותם אתרים עצמאיים מהאתר, וכי החברה אינה לוקחת כל אחריות בנוגע למדיניות איסוף המידע של אותם אתרים, או בנוגע לאיזשהו עניין משפטי זה או אחר בנוגע לאותם אתרים. אנו ממליצים לך לקרוא בקפידה את מדיניות הפרטיות ואיסוף המידע של אותם אתרים לפני השימוש בהם.

 1. שינויים במדיניות ההגנה על הפרטיות

ההוראות של מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מאתר האינטרנט ומהמידע הנאסף בו, ואין להפריד אותן, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש. החברה שומרת על זכותה לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. אנחנו נודיע לך על כל שינוי מהותי תנאי מדיניות פרטיות זו, על ידי החלפת הקישור ל”מדיניות הפרטיות” בעמוד הבית של אתר האינטרנט בקישור ששמו “מדיניות הפרטיות מעודכנת ל – ________” ו\או על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אותה המשתמש ציין במסגרת תהליך הרישום לאתר. שינויים מהותיים אלה יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך הנקוב בלינק “עודכן לאחרונה”, והמשך השימוש שלך באתר האינטרנט לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך.

 1. שאלות

אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, אל תהסס לשלוח אלינו הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת:

https://www.skeeperapp.co.il

T.Saver Israel

Alon Schwartzman

alon@tsaver.co.il

+972 (54) 560-4819